SYNOPSIS

En son förlorar sin far i sviterna av alkoholism, en befolkning ser sin stad försvinna sakta ner i ett hål för att aldrig återvända. Två situationer bortom kontroll lämnar sorg efter sig, men går det att jämföra den personligt upplevda sorgen med den kollektiva?

Malmberget, Sverige. Människor flyttade för hundra år sedan till Malmberget för jobbens skull. De fick barn, som i sin tur också fick barn. Nu står gruvbrytningen för en stor del av Sveriges inkomster, men också för att Malmberget sakta försvinner med gruvans expansion. De barn och unga som växer upp idag vet att de inte kommer ha något att återvända till, de äldre kan inte längre gå på sin ungdoms gator. Det finns ett tydligt fysiskt tomrum i Malmberget.

Filmen Ovärdet är en konstnärligt undersökande dokumentärfilm som tar avstamp i berättaren och filmskaparen Gustav Hillboms sorg. Efter att pappan några år tidigare gått bort i sviter av alkoholism sitter sorgen och saknaden starkt kvar i kroppen och den får nytt liv och nya metaforer då Gustav återvänder till sin hembygd Malmberget. Han ser samma frånvaro och meningslösa förändring som han själv upplevt, men denna gång är den kollektiv. Så han bestämmer sig för att göra en film och i den följer vi hans sökande efter symbolik, förståelse och grepp om sin egen förlust.

Egna betraktelser och intervjuer med Malmbergetbor blandas till ett kollage som jämför och undersöker växelspelet mellan kollektiv och personligt upplevd sorg. De är olika i form men delar samma ton. Två unga killar spelar musik i ett band tillsammans. De råkade födas just här. De dras mellan tryggheten i att ännu vara i sin stad och drömmen om att dra ut och se världen. En man driver ett växthus och en handelsträdgård på en plats där det är vinter större delen av året. En verksamhet han tagit över från sin far och som han brinner för, men som snart kommer behöva flytta eller slå igen. Hur ter sig tillvaron om det välkända är förändring, förlust och konstant ovisshet? Det som förenar människorna i filmen är en känsla av att de alla bär på nycklar hur man förhåller sig och tar sig igenom förändring och sorg.

Ovärdet handlar om en plats som ingen känner till förrän man befinner sig där, om en frånvaro utan slut. Om det liv i Malmberget som har ett eget värde, om makt och maktlöshet och om priset för vårt välstånd.